We współczesnej cywilizacji dzieci od najmłodszych lat mają styczność z Internetem i nowymi technologiami. Najpierw poprzez zabawę, a z upływem czasu poruszają się po świecie wirtualnym w konkretnym dla siebie celu. Internet zrewolucjonizował wiele dziedzin ludzkiego życia. Umożliwia wszechstronną komunikację, stał się niezbędny jako narzędzie pracy i rozrywki, a także ułatwia naukę i rozwijanie zainteresowań. Internet przestał więc być sprawą wyboru, stał się wręcz koniecznością. Z Internetu korzystają dziś coraz młodsze dzieci. Oprócz pożytecznych treści mogą natrafić na te szkodliwe jak np. pornografia, treści obrazujące przemoc, obrażenia fizyczne, śmierć lub nawołujące do nietolerancji. Warto więc nauczyć dzieci bezpiecznego surfowania oraz zrobić wszystko, aby uchronić ich przed zagrożeniami.

R

Główne zagrożenia w Internecie

 1. Niechciane i nieodpowiednie treści.
 2. Nękanie w Internecie tzw. cyberprzemoc.
 3. Zagrożenia związane ze spotkaniami z osobami poznanymi w sieci.
 4. Łamanie prawa /straty finansowe.
 5. Uzależnienie od Internetu.

 

Zasady odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z sieci

 1. Zainstalowanie w komputerze, na tablecie, smartfonie oprogramowania typu ,,kontrola rodzicielska" lub włączenie tej funkcji w oprogramowaniu urządzenia.
 2. Stworzenie na komputerze różnych profili użytkowników z przypisanymi im odpowiednimi uprawnieniami.
 3. Ustawienie opcji bezpiecznego filtra w przeglądarce internetowej.
 4. Ustalenie wspólnie z dzieckiem zasad korzystania z Internetu, ilość czasu i cel.
 5. Towarzyszenie dziecku, gdy korzysta z Internetu, pokazywanie ciekawych i wartościowych stron internetowych oraz aktywności w sieci.
 6. Uświadomienie dziecku, że nie wszystkie strony internetowe zawierają wiarygodne informacje i w sposób prawdziwy przedstawiają rzeczywistość.
 7. Poinstruowanie dziecka, jak ma się zachować jeśli zetknie się z niewłaściwymi sytuacjami w sieci.
 8. Nauczenie dziecka zasady ograniczonego zaufania do obcych osób poznanych w Internecie, wyjaśnienie dlaczego tak ważne jest chronienie swojej prywatności.

 

Przedszkolakowi w zupełności wystarczy korzystanie z Internetu maksymalnie 20-30 minut w ciągu dnia, w towarzystwie opiekuna. Internet jest doskonałym źródłem wiedzy oraz rozrywki, a właściwie użytkowany może przynieść wiele pożytku dla cyfrowej edukacji dziecka.

Przydatne linki dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników w sieci:

http://www.dzieckowsieci.pl

http://www.sieciaki.pl

http://www.dyzurnet.pl