Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do badania naukowego, które ma na celu sprawdzić poziom obciążenia współczesnych rodziców. Dodatkowo badana będzie, postrzegana przez rodziców, wrażliwość sensoryczna dziecka/i. Badanie jest przeprowadzane w ramach pracy magisterskiej. Badanie jest przeznaczone dla rodziców mieszkających razem, posiadających jedno lub dwójkę dzieci w wieku 3-10 lat (rok urodzenia
każdego dziecka 2014-2020)
LINK DO BADANIA: https://forms.gle/UsTNSLYTZHvqVqQ6A [1]

Serdecznie dziękujemy za pomoc!