Trzeci webinar (25.02.2021r. godz.18.00) adresowany do rodziców będzie dostępny pod adresem: https://youtu.be/R544mFsClqk

 

Drugi webinar adresowany do rodziców (Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks. Atrakcyjne narzędzia i materiały online.) 11.02.2021r. godz.18.00 będzie dostępny pod adresem: https://youtu.be/i3ZlZwhmqSQ

 

"Reaguj i wspieraj" w imieniu Kuratorium Oświaty w Warszawie we spółpracy z NASK Państwowym Instytutem Badawczym, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli - zachęcam do udziału w programie "Reaguj i wspieraj". Pierwszy webinar adresowany do rodziców będzie dostępny pod adresem (czas trwania ok. 40 min.): https://youtu.be/ohhXySQM4g8

Tematyka webinarów: 1. Potrzeby psychiczne, społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży w okresie pandemii. 21.01.2021r. godz.18.00
2. Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks. Atrakcyjne narzędzia i materiały online. 11.02.2021r. godz.18.00
3. Młodzi użytkownicy internetu –wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy , a czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w cyfrowym świecie?

25.02.2021r. godz.18.00

Renata Sobotadyrektor