W związku z obchodami  wiosennych świąt patriotycznych na przełomie kwietnia i maja 2023r. odbył się gminny, patriotyczny konkurs plastyczny pt: „Biało-czerwone barwy narodowe” zorganizowany przez Publiczne Przedszkole „Kraina Przedszkolaków” w Wołominie.

Konkurs przeznaczony był dla dzieci, małych mieszkańców gminy Wołomin w wieku od 3 do 10 lat.  Do udziału w nim zaproszono chętne dzieci z publicznych przedszkoli i szkół podstawowych (klasy I-III) z terenu Gminy Wołomin.

Głównymi celami konkursu było: kształtowanie postaw patriotycznych i przynależności narodowej, rozwijanie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną, promowanie dziecięcej twórczości plastycznej na terenie Gminy Wołomin oraz tworzenie pozytywnego wizerunku Gminy Wołomin.

Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej ilustrującej charakterystyczne dla Polski miejsca (np. budynki, pomniki, krajobrazy) lub wizerunki słynnych Polaków wyłącznie w barwach narodowych.

Honorowy patronat nad przebiegiem konkursu objęła Burmistrz Wołomina Pani Elżbieta Radwan, która również ufundowała drobne upominki dla wszystkich uczestników. Patronat medialny konkursu objęło Radio „Fama” Wołomin.

1

Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym przyjęło 12 placówek:

-Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi  w Wołominie,

-Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wołominie,

-Sportowa Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków ,

-Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Wołominie,

-Szkoła Podstawowa im. ks. Ignacego Skorupki w Ossowie,

-Przedszkole Publiczne „Kraina Przedszkolaków” w Wołominie,

-Przedszkole nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki w Wołominie,

-Przedszkole nr 5 im. Kota w Butach  w Wołominie,

-Przedszkole nr 6 „Bajka” w Wołominie,

- Przedszkole nr  10 im. Misia Uszatka w Wołominie,

-Przedszkole Publiczne „Bambi” w Lipinkach i Duczkach,

-Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Abc” w Wołominie.

 

Każda z nich, zgodnie z regulaminem, dostarczyła na adres organizatora prace w biało- czerwonych barwach wykonane różnymi technikami plastycznymi.

Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w nim 72 osoby:

-27 uczniów (Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi  w Wołominie),

-2 uczniów (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wołominie),

-1 uczeń (Sportowa Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków),

-1 uczeń (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Wołominie),

-1 uczeń (Szkoła Podstawowa im. ks. Ignacego Skorupki w Ossowie),

-20 przedszkolaków (Przedszkole Publiczne „Kraina Przedszkolaków” w Wołominie),

-2 przedszkolaków (Przedszkole nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki w Wołominie),

-4 przedszkolaków (Przedszkole nr 5 im. Kota w Butach  w Wołominie),

-4 przedszkolaków (Przedszkole nr 6 „Bajka” w Wołominie),

-3 przedszkolaków (Przedszkole nr  10 im. Misia Uszatka w Wołominie),

-5 przedszkolaków (Przedszkole Publiczne „Bambi” w Lipinkach i Duczkach),

-2 przedszkolaków (Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Abc” w Wołominie).

 2

Wszystkie prace były niezwykle ciekawe i z całą pewnością wymagały niesamowitego zaangażowania i pomysłowości w ich przygotowaniu, zarówno od najmłodszych uczestników konkursu, jak i najstarszych.

Wszystkie prace można było podziwiać w galerii „Oranżeria” na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w Miejskim Domu Kultury w Wołominie w dniach 15.05-19.05.2023r. Telewizja Wołomin na swoim profilu zaprezentowała relację wideo.

W tym samym czasie komisja konkursowa  w składzie:  przedstawiciele Urzędu Miasta w Wołominie, Miejskiego Domu Kultury w Wołominie, Radio „Fama”, dyrekcja, organ prowadzący i Rada Rodziców Przedszkola Publicznego  „Kraina Przedszkolaków” w Wołominie oraz przedstawiciele publicznych szkół podstawowych i przedszkoli biorących udział w konkursie wyłoniła  zwycięzców w głosowaniu elektronicznym, które odbyło się za pośrednictwem formularza elektronicznego. Komisja konkursowa przy ocenie prac brała pod uwagę: samodzielność, staranność, pomysłowość, zastosowany materiał, ogólne wrażenie artystyczne oraz nawiązanie do tematyki konkursowej.

Konkurs oceniany był w trzech kategoriach wiekowych:  3-4 latki, 5-6 latki, 7-10 latki.

W głosowaniu elektronicznym wyłoniono zwycięzców i wyróżniono następujące osoby:

 

-kategoria wiekowa 3-4 lata, przedszkole

I miejsce:  Adam Jędrzejewski (Przedszkole Publiczne „Kraina Przedszkolaków” w Wołominie)

II miejsce:  Fabian Czyż (Przedszkole Publiczne „Kraina Przedszkolaków” w Wołominie)

III miejsce:  Maja Ścibińska (Przedszkole Publiczne „Kraina Przedszkolaków” w Wołominie)

Wyróżnienie:  Maria Piotrowska (Przedszkole Publiczne „Kraina Przedszkolaków” w Wołominie)

 

-kategoria wiekowa 5-6 lat, przedszkole

I miejsce:  Faustyna Lupa (Przedszkole nr  6 „Bajka” w Wołominie)

II miejsce:  Weronika Kędziora (Przedszkole nr  5 im. Kota w butach w Wołominie)

III miejsce: Weronika Dybka (Przedszkole nr  5 im. Kota w butach w Wołominie)

 Wyróżnienie: Paulina Drewnowska (Przedszkole nr  5 im. Kota w butach w Wołominie

-kategoria wiekowa 7-10 lat, szkoła podstawowa, klasy I-III

I miejsce:  Amelia Pergół (Szkoła Podstawowa nr  1 im. Jana Pawła II w Wołominie)

II miejsce:  Oliwia Borucka (Szkoła Podstawowa nr  7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Wołominie)

III miejsce:  Gustaw Miernicki (Szkoła Podstawowa nr  7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Wołominie)

 Wyróżnienie:  Zuzanna Majewska- Dębska (Szkoła Podstawowa nr  7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Wołominie)

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyżej wymienionym laureatom i życzymy dalszego rozwijania swojej pasji, wytrwałości i nieustannych sukcesów.

Niezwykle ważną rolę w organizacji konkursu odegrała dyrekcja publicznych szkół i przedszkoli, nauczyciele i rodzice, którzy wspierali naszą inicjatywę oraz przygotowali dzieci do udziału w konkursie plastycznym. Dziękujemy za zaangażowanie i wkład w rozwijanie twórczych umiejętności małych artystów.

Podziękowania składamy również Pani Elżbiecie Radwan, Burmistrzowi Wołomina, za objęcie patronatu nad konkursem. Dzięki wsparciu władz miasta dzieci mogły zaprezentować swoje talenty.

Nasze podziękowania kierujemy ku Radiu "Fama" Wołomin  za objęcie patronatem medialnym konkursu oraz promowanie twórczości małych uczestników.

Dziękujemy także Miejskiemu Domowi Kultury w Wołominie za udostępnienie przestrzeni i możliwość zorganizowania wystawy prac konkursowych. To dzięki  życzliwej współpracy prace dzieci mogły być podziwiane przez szerokie grono osób.

Specjalne podziękowania kierujemy także do Telewizji Wołomin za przeprowadzenie transmisji wideo z wystawy. Dzięki temu jeszcze większa liczba osób mogła obejrzeć prace uczestników konkursu i cieszyć się ich kreatywnością.

Raz jeszcze serdecznie dziękujemy wszystkim za wsparcie i zaangażowanie w naszą inicjatywę, dzięki której konkurs był niezapomnianym doświadczeniem dla małych, wołomińskich artystów.

 

Organizatorki konkursu:

Paulina Bylak,

Aldona Piasecka,

Ewa Lipiec- Sapija